Език: Български
CoronaMelder
Лого на приложението CoronaMelder

Какво количество мобилни данни и колко енергия изразходва приложението?

Приложението използва малко енергия. За да разбере дали сте били в близост до други хора с CoronaMelder, приложението използва Bluetooth Low Energy (Bluetooth с ниско потребление на енергия). Това е специална форма на Bluetooth, която използва малко енергия. Точният процент от батерията, който приложението използва, е различен при различните телефони.

Приложението използва мобилни данни няколко пъти на ден, за да разбере дали дадено лице, което е било в близост до вас, е заразено. За тази цел приложението сравнява кодовете на сървъра с кодовете, които сте обменили чрез Bluetooth. Тези кодове се съхраняват в телефона ви 14 дни. Можете да избегнете нежелани разходи за мобилни данни, като изберете в настройките опцията да се използват данни само ако сте свързани към Wi-Fi-мрежа. Няма да се загубят данни, обменът на данни ще стане просто на по-късен етап.

Прочетете също: