Taal: Nederlands
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Hoe werkt de app technisch precies?

  1. De app maakt voor elke telefoon een eigen code. In deze code staat geen informatie over jou of je telefoon. De code is willekeurig en verandert elk kwartier.

  2. Telefoons delen hun codes als ze bij elkaar in de buurt zijn. Heeft de persoon die je tegenkomt ook de app? Dan delen jullie telefoons hun codes met elkaar via Bluetooth Low Energy (lage energie-bluetooth). Zo weet de app welke telefoons in de buurt waren. De app weet niet van wie de telefoons zijn en ook niet waar jullie waren.

  3. Als iemand corona heeft, kan deze persoon zijn of haar codes op een server zetten. Deze server bevat alleen codes van besmette personen. Om de codes toe te voegen, moet een besmet persoon eerst een GGD-sleutel doorgeven aan de GGD.

Met de GGD-sleutel is altijd zeker dat de toegevoegde codes ook echt horen bij iemand die corona heeft. Alle codes ouder dan 14 dagen worden automatisch van de server verwijderd.

  1. Elke telefoon controleert of het de codes op de server eerder is tegengekomen. De app kijkt een paar keer per dag naar de server met codes van besmette personen. Hij vergelijkt deze server met de codes die op jouw telefoon zijn bewaard. Zo ziet de app of je extra kans op besmetting hebt gelopen.

  2. Jij krijgt een melding als de codes van een besmet persoon op je telefoon staan. In deze melding lees je wanneer je in de buurt van de besmette persoon bent geweest. Niet wie het is of waar het was. Ook vertelt de app wat je nu zelf het beste kunt doen. Je eigen codes staan niet op de server met besmette codes, maar worden 14 dagen op je telefoon bewaard.