Język: Polski
CoronaMelder
Logo aplikację CoronaMelder

Kiedy dostanę powiadomienie?

Otrzymasz powiadomienie, jeśli:

Może to być również większa liczba osób. CoronaMelder zsumuje czas wszystkich krótkich kontaktów, jakie miałeś z zakażonymi osobami w ciągu jednego dnia. Jeśli okaże się, że przebywałeś łącznie przez ponad 15 minut w odległości 1,5 metra od zakażonych osób, otrzymasz powiadomienie.

Ktoś zakażony przejeżdżał obok Ciebie na rowerze? Nie otrzymasz powiadomienia, gdyż byliście blisko siebie przez zbyt krótki czas, aby się zarazić. Pomiędzy Tobą a osobą zakażoną znajduje się ściana? Wtedy zazwyczaj również nie otrzymasz powiadomienia.

CoronaMelder nie wie, kim są ludzie, z którymi się spotykasz, ani gdzie miał miejsce kontakt. Jeśli byłeś na przykład:

i przebywałeś przez 15 minut w odległości 1,5 metra od osoby zakażonej, otrzymasz później powiadomienie.

Przeczytaj także: