Logo aplikację CoronaMelder

Kiedy dostaję powiadomienie?

Otrzymasz ostrzeżenie, jeśli:

Byłeś na przykład:

Ktoś przejechał obok na rowerze? Nie otrzymasz powiadomienia: przebywaliście blisko siebie przez krótki czas.