Współpraca aplikacji CoronaMelder z innymi krajami

Od końca listopada 2020 r. aplikacja CoronaMelder będzie współpracować z aplikacjami dotyczącymi koronawirusa z kilku krajów Unii Europejskiej. W następnych miesiącach liczba tych krajów będzie się powiększać.

Ta współpraca pomaga powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa Dotyczy to użytkowników aplikacji CoronaMelder, którzy wyjeżdżają za granicę, jak również osób z innych krajów, które przyjeżdżają do Holandii. Może to być ważne na przykład dla osób mieszkających przy granicy z Niemcami lub Belgią, a także w momencie wyjazdu na wakacje za granicę. Jako użytkownik nie musisz podejmować żadnych działań; nie musisz pobierać nowej wersji CoronaMelder ani korzystać z aplikacji dotyczącej koronawirusa innego kraju.

Przypuśćmy, że znajdowałeś się przez dłuższy czas w pobliżu użytkownika niemieckiej Corona-Warn-App. Osoba ta wykonała w Niemczech test na obecność koronawirusa i uzyskała pozytywny wynik. Jeśli przekaże swoje kody niemieckiemu GGD, otrzymasz powiadomienie z CoronaMelder. Działa to tak samo w drugą stronę. Ponieważ aplikacje dotyczące koronawirusa współpracują ze sobą, wystarczy, abyś aktywował jedną aplikację; jako mieszkaniec Holandii, CoronaMelder.

.Europejska .współpraca

W celu współpracy aplikacji dotyczących koronawirusa z różnych krajów Unia Europejska stworzyła infrastrukturę cyfrową: Europese Federatieve Gateway Service (EFGS). Jej podstawą jest wspólny serwer (mieszczący się w centrum danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu), który umożliwia wyznaczonym organom krajowym lub agencjom urzędowym państw członkowskich wymianę danych między różnymi aplikacjami dotyczącymi koronawirusa.

Korzyści z tej międzynarodowej współpracy są następujące:

Pozostałe kraje mogą również się podłączyć, jeśli spełnią te same warunki. Jak tylko kryzys związany z koronawirusem zostanie opanowany, infrastruktura zostanie zdezaktywowana.

Ochrona prywatności

Wszystkie współpracujące ze sobą aplikacje z krajów europejskich opierają się na tych samych zasadach w zakresie ochrony prywatności:

Dane wysyłane na wspólny serwer są, podobnie jak w przypadku CoronaMelder, przechowywane maksymalnie przez 14 dni. Żadne dane inne niż kody z aplikacji nie są wysyłane na serwer ani na nim przechowywane.

Kraje europejskie mogą podłączyć się do wspólnego serwera, jeśli posiadają zdecentralizowaną aplikację. Aplikacja zbiera kody użytkowników, u których wykryto koronawirusa i porównuje je z kodami w Twoim telefonie.

Dla porównania: w przypadku aplikacji scentralizowanej, kody te są zbierane w systemie centralnym i tam porównywane. Przegląd krajów z aplikacjami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi można znaleźć tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę z Najczęściej zadawanymi pytaniami.